HOME     ORGANISATIE     LOCATIES     ACTIVITEITEN     PERS     CONTACT     LINKS     FOTO'S   REACTIES
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23   

Sonja Braas _

Bedrieglijk landschap

Een diorama is een nagebootste natuurlijke omgeving. Op een relatief klein oppervlakte wordt in een vitrine een complete biotoop geïmiteerd, maar vooral verhevigd. Hoe onecht deze manier van afbeelden ook is, het komt onze manier van kijken en onze voorkeur tegemoet. We willen het ideaalbeeld van het landschap zien, het mystificeren, bruikbaar maken en tot slot kopiëren.

De exotische landschappen die we bijvoorbeeld in natuurhistorische musea aantreffen, blijken vaak niet met werkelijke landschappen overeen te komen. En dit is precies waar fotografe Sonja Braas door is gefascineerd. Tijdens haar reizen in Centraal Amerika en Australie werd haar duidelijk dat het ‘echte’ landschap niet leek op het beeld dat zij hiervan had gekregen in musea en dierentuinen.  
Haar serie You are here bestaat uit foto’s van ‘gemaakte’ én ‘echte’ landschappen, waardoor je als kijker telkens op het verkeerde been wordt gezet. Alles draagt de mogelijkheid in zich waar te zijn.
#16 werd gefotografeerd in het Museum of Natural History in New York. De foto benadrukt de romantische visie op een natuur die ons vervult met verbazing en verlangen.

www.sonjabraas.de

 

© Sonja Braas (1968, D) You are here # 16, 1998