HOME     ORGANISATIE     LOCATIES     ACTIVITEITEN     PERS     CONTACT     LINKS     FOTO'S   REACTIES
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23   

Martin Roemers _

Aangetast landschap

Martin Roemers doorkruiste de gebieden aan weerszijde van wat ooit het IJzeren Gordijn werd genoemd. Dit was de scheidingslijn tussen de kapitalistische Westerse mogendheden en de communistische Oostbloklanden. Direct na de Tweede Wereldoorlog ontstond een sfeer van wantrouwen en vijandschap en de machtsblokken gaven in die tijd enorme bedragen uit aan bewapening.  
Na de val van de Muur in Berlijn (1989) en daarmee het wegvallen van dit IJzeren Gordijn werden vliegvelden, bunkers, raketbases, schietoefenterreinen en radarstations overbodig. Wat achterbleef waren verlaten landschappen met afval en nutteloze gebouwen.

Roemers fotografeerde de herinneringen aan deze periode van gewapende vijandige vrede.
Lieberose, Oost-Duitsland: het hier gedumpte munitieafval slingert als een oranjebruine roestrivier door het dorre landschap. Vanwege het explosiegevaar durven de Duitse autoriteiten het niet op te ruimen. De foto laat zien hoe menselijke interventie het landschap als het ware dwingt haar wezenvreemde elementen in zich op te nemen. Hier is de idylle van het onaangeroerde landschap ver te zoeken. En toch, met de tijd is de natuur opnieuw aan zet en herovert langzaam terrein.

www.martinroemers.com 

© Martin Roemers (1962) East Germany, Ammunition on a Russian
shooting range
, uit de serie Relics of the Cold War, 1999