HOME     ORGANISATIE     LOCATIES     ACTIVITEITEN     PERS     CONTACT     LINKS     FOTO'S   REACTIES
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 


Het instituut Kentalis in Sint-Michielsgestel
is internationaal bekend. Kentalis is er voor jongeren en volwassenen die doof en/of blind zijn, soms in combinatie met een verstandelijke beperking. Een aantal van hen verblijft in woongroepen op een terrein dat grenst aan het Dommeldal. Het spreekt vanzelf dat zij natuur en landschap op een heel andere wijze ervaren dan horende of ziende personen.

Samen met leerlingen van het plaatselijke
Elde College nemen een aantal jongeren van Kentalis deel aan drie workshops: dansen, schilderen en schrijven. Uitgangspunt voor deze workshops vormt de vraag hoe deze jongeren het landschap ervaren en omzetten in een creatieve uiting. En in hoeverre ‘schuurt’ het landschap dat we kunnen zien, met het innerlijke landschap dat door ieder van ons anders wordt beleefd?
Hoe het lokale landschap in deze verschillende belevingswerelden op een andere, verrassende wijze gedefinieerd kan worden, is te zien in een film van Natasja d’Armagnac.

klik hier om de film te zien (na 18 juni)