HOME     ORGANISATIE     LOCATIES     ACTIVITEITEN     PERS     CONTACT     LINKS     FOTO'S   REACTIES
Organisatie   Subsidiegevers    Colofon

Subsidiegevers

Stichting Dommel in Beeld dankt de subsidiegevers hartelijk voor hun
genereuze financiële ondersteuning, waardoor het ELDERS kunstproject
mogelijk is gemaakt.

Voorts een welgemeend woord van dank aan iedereen die zich met het
ELDERS project heeft willen verbinden, in het bijzonder alle deelnemende
fotografen, de kunstenaars van de participatieprojecten en de auteurs
van het magazine. Last, maar zeker not least zijn wij de vrijwilligers erkentelijk
voor de wijze waarop zij ELDERS met raad en daad ondersteunen.
Hun enthousiasme en betrokkenheid bij de organisatie van diverse onderdelen
van het project zijn inspirerend.